Organisatie

Productiehuis

Stichting Jazz is een volwaardig productiehuis voor cultuureducatie. De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit het op maat ontwikkelen en organiseren van culturele projecten, workshopreeksen en activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar onder en na schooltijd. Daarbij heeft de organisatie zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van activiteiten voor jongeren die doorgaans van huis uit minder cultuureducatie meekrijgen. Stichting Jazz kiest voor deze doelgroep onder andere vanwege het aanstekelijke enthousiasme dat deze jongeren laten zien als zij hun eigen potentie en talent ontdekken.

Ontdekken van je Passie

De eerste drijfveer van Stichting Jazz om jongeren in het voortgezet onderwijs in aanraking te brengen met kunst en cultuur is de rotsvaste overtuiging dat het voor iedereen mogelijk is om binnen dat domein een van zijn of haar passies te ontdekken. Kunst appelleert bij iedereen aan een intrinsiek gevoel voor schoonheid. Of je nou verstand hebt van kunst of niet, kunst beweegt je en daagt je uit om iets mooi of minder mooi te vinden. Zelf kunst maken kan voor jongens en meiden in het voortgezet onderwijs de manier zijn om uiting te geven aan zichzelf en hun specifieke gevoel voor schoonheid. Zij kunnen zo niet alleen het vuur in zichzelf aanwakkeren, maar dat vuur ook overdragen op anderen. Geïnspireerd raken en zelf inspireren!

Competentieontwikkeling

Stichting Jazz heeft in de afgelopen jaren ondervonden dat zij in staat is om in samenwerking met partners in onderwijs en welzijn een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van haar doelgroep. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om die competentieontwikkeling vorm te geven met gebruikmaking van kunst en cultuur. Door een actieve bijdrage aan een kunstzinnig productieproces leren onze deelnemers meer over zichzelf, meer over anderen en meer over de maatschappij waarin zij leven. Zij krijgen de gelegenheid om zo hun sociale, cognitieve en artistiek/technische vaardigheden te ontwikkelen, kennis te vergaren en op hun eigen houding te reflecteren en deze wanneer wenselijk aan te passen. Kunst maken laat je leren!

Hoog vs. Laag??!

Binnen onze activiteiten met jongeren bieden wij hen kunst en cultuur aan zoals zich dat over de hele breedte van het spectrum bevind. Stichting Jazz maakt geen keuze voor ‘hoge’ of ‘lage’ kunst. Diversiteit is voor ons aandachtspunt. Wanneer wij onze jongeren de gelegenheid geven om ‘zoveel mogelijk van die wereld te zien, horen en beleven’ geven wij ze de handvatten om zelf een keuze te maken en hun eigen voorkeuren te ontwikkelen.